No Title
cv: 2972 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sHoofd Pensioen en Salarisadministratie (E.B.)
Zeewolde
in overleg
werkWERKERVARING:
In het kalenderjaar 2002 gestart als interim medewerker (ZZP) op het gebied van Salaris-, Pensioenadministratie en Employee Benefit.

Al meer dan 23 jaar ervaring als "Hoofd Pensioen en Salarisadministratie" en "Employee Benefit Specialist".

Werkervaring: Internationaal Metaal-Electro Concern, Welzijnsinstelling en Internationale Handelsorganisatie.( Houthandel en Bouwmaterialen, PontMeyer N.V. dienstverband 14 jaar)
Verantwoordelijk voor en goed functionerende salaris- en pensioenadministratie. (1700 medewerkers)
Ontwikkelde binnen de smalle budget grenzen een passend en vooruitstrevend Employee Benefit beleid.

Kalenderjaar 2002:
14 jan 2002 - heden: a.i. manager salarisadministratie Philips Drachten / Hoogeveen


Functie-inhoudenlijk:
Supervisie Pensioen en Salarisadministratie

Toezicht houden op juistheid voeren salarisadministratie
Coaching inzake kennisverbetering en ontwikkeling medewerkers salarisadministratie
Gericht op het zelfstandig door het kunnen voeren van salarisadministratie
Intakegesprekken en werving personeel
Beoordeling- en functioneringsgesprekken medewerkers salarisadministratie
Contactpersoon UWV / Belastingdienst / Verzekeringsmaatschappij.

Supervisie personeelsadministratie / personeelsinformatie systeem

Eindverantwoordelijk voor opzet en uitvoering van personeelsadministratie en optimaal functioneren van personeelsinformatie systeem.
Bijdrage tot goede managementrapportage (aanleveren ken- en stuurgetallen)
Keuze / implementatie nieuw salarispakket

Coördinator / bewakernaleving CAO en interne procedures / regelingen

Signalerende en adviserende rol naar directie en personeel
Vraagbaak voor CAO-interpretaties en interne procedures / regelingen
CAO voorstellen en wijziging interne procedures / regelingen

Employee Benefit (E.B.)

Flexibele beloning ( CAO "a la Carte", cafetaria systeem)
Prestatie beloning
Personeelsverzekeringen (collectief, individueel)

Operationele resultaten:
Automatisering Salarisadm., Pensioenadm. en Personeelsadm.

Salarisadm. van 60 vestigingen decentraliseren en weer centraliseren
Implementatie nieuw salarispakket en opbouw netwerk personeelsadm. (managementrapp.)
Journaalposten verwerken volgens SAP-systeem.
Verlofregistratie.
Uitvoeren quick scan bij overname van bedrijven.

Pensioenadm.:
Samenvoegen van verschillende pensioenregelingen naar één pensioenregeling.
Flexibele pensioenregeling (tantième, premiespaar- en spaarloonregeling).
Aanvullende Arbeidsongeschiktheidsverzekering en.ANW-hiaat verzekering.

Arbeidsvoorwaarden:
Flexibel. ( Volgens het te voeren personeelsbeleid m.o.v. HAY management)
Functie-indeling, functiegroep, functie-omschrijving gericht op de CAO 's.

Ziekteverzuim:
Eigen-risico regeling (Stop-Loss verzekering)
Registratie van decentraal naar centraal en het verzorgen van de kwartaalcijfers.

Interim opdracht Philips van 2002 tot heden:
a.i. Manager salarisadministratie Philips Drachten/ Hoogeveen (SSC)

Personeelsbezetting: 7 medewerkers (5 FTE).

Het verzamelen, controleren en verwerken van gegevens voor de verloning.
Het maken van afrekeningen van tussentijds muterende medewerkers.
Het ondersteunen van medewerkers met betrekking tot vragen op het gebied van de sociale wetgeving, fiscale wetgeving, lokale richtlijnen, CAO-voorschriften en andere overige instructies.
Sociaal Plan Philips. (Drachten en Hoogeveen) / Mobiliteitscentrum

Opzetten Shared Service Center Noorden "Salarisadministratie"

Voor de noordelijke Philips vestigingen. ( Philips Drachten, Hoogeveen en Winschoten)
Basis SSC naar elkaar toe groeien van de traditioneel gescheiden taken personeelsadm. en salarisadm..
De payroll functie zal een adviserende rol vervullen naar medewerkers en management F&A en HRM.

Service Level Agreement SSC Noorden "salarisadm".

Urenregistratie Philips Drachten / Hoogeveen

Beheren van de urenregistratie Philips Drachten en Philips Hoogeveen (SAP).

Digitaal mutatieformulier (Lotus Notes)

Ontwerpen en uitrollen "digitaal mutatieformulier" Philips Drachten en Philips Hoogeveen.

Intern Controle System

Overzichten van de maandelijkse salariskosten voor de afdelingen Controlling en HRM .

Employee Expence System

Centralisatie (Eindhoven) verwerking en uitbetaling van declaraties Philips medewerkers.

Salarisprogramma CIAN (Centrale Inkomens Administratie Nederland)

Lid klankbordgroep CIAN. In samenwerking met RAET het ontwerpen en uitrollen van een nieuw salarisprogramma "Peopleplace Payroll". (voor CIAN "Paybest")

Automatiseringskennis:
Getronics (Beaufort, Emplos, Prigem), CMG, ADP, Magician (Philips).
Word, Excel


28-02-2005