No Title
cv: 1285 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sWindows-NT, Novell, Systeembeheerder, Novell, Testengineer
Rotterdam
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Basisopleiding
01-09-1982 t/m 30-06-1985 MEAO- CE


01-07-1997 t/m 30-12-1997 Pion Netwerkbeheer
01-01-1998 t/m 01-05-1998 MCSE + Internet
01-01-1999 t/m 01-04-1999 CNE
01-04-1999 t/m 01-07-1999 Itil Foundation + Helpdesk
01-01-2000 t/m 01-06-2000 Ambi Hg1,2,3
periode:01-10-2001 t/m 15-02-2002
functie:Technisch Teamleider Migratie
bedrijf:Rijkswaterstaat
omschrijving:Leiding geven over 6 personen.
Schrijven van projectplan en plan van aanpak.
Planning.
Adviseren over migratie naar Windows NT en Office 2000.
Contact met de huidige beheersorganisatie.
Maken van Image t.b.v. de uitrol.
Automatiseren van het uitrol proces.
Logistiek van hardware.

periode:01-08-2000 t/m 01-10-2001
functie:tester/programmeur
bedrijf:Generali
omschrijving:Het ontwikkelen en onderhouden van testscripts in het FTA tool voor
het testen
van online functionaliteit op basis van de door de systeemanalisten
gespecificeerde use cases.
Het ontwikkelen en onderhouden van testscripts in Silvermark voor het testen
van batch functionaliteit.
Het uitvoeren van regressietesten op de opgeleverde systeemdelen en het
rapporteren van de problemen.
Het beheren van de foutmeldingen in de PTAR database in Lotus Notes
Het packagen van de configuratie mappen, opleveren van de runtime versie aan
het implementatie team, troubleshooting.
DB2 database management.

periode:01-01-2000 t/m 01-08-2000
functie:Systeemengineer 3e lijns
bedrijf:Ordina
omschrijving:Standaardisering van de Microsoft® Infrastructuur.
Beheer serverpark.
Uitvoeren van workorders, changes en incidenten.
Verantwoordelijk voor uitrolproject Office 2000, upgraden werkstations,
configureren van Outlook 2000 en ACT database, importeren van Schedule in
Outlook, importeren van Ordina huisstijl in Word.

periode:01-01-1999 t/m 01-01-2000
functie:ICT-beheerder
bedrijf:Staf Natco
omschrijving:Maken van het plan van aanpak voor het logistieke proces.
Het inrichten van beheer met behulp van de ITIL processen.
Inrichten van netwerk ten behoeve van millennium bestendig maken en houden
van
de infrastructuur.
Teamleider; verantwoordelijk voor het inrichten van 25.000 werkstations.
Leidinggeven aan een team van 8-10 mensen.
Testen van packages voor LAN2000.
Werkinstructies maken t.b.v. de uitrol teams.

periode:01-07-1998 t/m 01-01-1999
functie:ICT-beheerder
bedrijf:KPN
omschrijving:Installatie netwerkomgeving met 20 werkstations, installeren NT server
en IIS,
beheer van de werkstations en server, het ontwerpen van een eigen
intranet-site.
Beheer op afstand met PC-Anywhere, ondersteuning systeembeheer van Digital
Unix, ondersteuning applicatiebeheer Forte.

periode:01-01-1998 t/m 01-07-1998
functie:ICT-beheerder
bedrijf:Philips CSS
omschrijving:Installeren PC’s en de daarbij behorende software.
Beheren van storingen aangaande pc’s en randapparatuur.
Beheren configuratiedatabase.§ Uitvoeren van helpdesk werkzaamheden.