No Title
cv: 1221 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sICT Trainer
Amsterdam
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie, Personeel en Organisatie

Basisopleiding
01-09-1969 t/m 31-07-1972 HBS-b


01-09-1972 t/m 31-07-1989 Universiteit van Delf: Civiele Techniek-kandidaats
01-09-1989 t/m 31-07-1982 Erasmus Univesiteit Bedrijfskunde

Docent automatisering MS office: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, MS
Project. Tevens bemiddelend voor diverse docenten o.g.v. Windows NT, Windows
2000, VB, Java, C++, logistiek en communicatie.


periode:01-09-1987 t/m heden
functie:Docent/manager
bedrijf:CTS/Advies (maatschap van automatiseerders)
omschrijving:Docent MS Office/systeembeheer, systeemontwikkeling in VBA,
co÷rdinator en
aanspreekpunt voor de overige partners van de maatschap.

periode:01-09-1984 t/m 31-08-1987
functie:Hoofd bedrijfsbueau
bedrijf:Rijksgebouwendienst-Directie Intern Beleid
omschrijving:Beleidsadviseur o.g.v. invoering zelfbeheer, urenregistratie, opstellen
begroting directie.

periode:01-09-1982 t/m 31-08-1984
functie:Financieel directeur Stichting Nieuw West
bedrijf:Koepel voor Sociaal cultureel werk
omschrijving:Financieel directeur van de stichting: bouw en onderhoud buurt- en
jongerencentra, leidinggevend en eindverantwoordelijk voor de administratie,
aanvragen en afrekening subsidies, financieel vertegenwoordiger in de
federatie van koepels voor sociaal cultureelwerk te Amsterdam.